TKI-KIEM methode in testversie opgeleverd

De nieuwe TKI-KIEM methodiek om energie- en milieueffecten van gebouwen op een gelijkwaardige manier te bepalen, is geïmplementeerd in een bètaversie van GPR Gebouw. Deze versie is in februari 2015 aan de consortiumpartners aangeboden om uit te proberen.

Op de project bijeenkomst van 1 april zal de opzet en het gebruik van de GPR Gebouw testversie ‘GPR KIEM’ nader worden toegelicht en zullen eerste reacties van gebruikers worden gepeild. In vier geselecteerde pilotprojecten van woningcorporaties de Alliantie, Portaal en GroenWest en in samenwerking met de deelnemende onderhoudsbedrijven wordt de methode met GPR Gebouw getest in renovatie- en onderhoudsprojecten.

Verder is een model voor de materialen in de draagconstructie van een gebouw in nauwe samenwerking met de staal-, beton- en houtbranche verder doorontwikkeld.

Comments are closed.