Het project

TKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, ook in relatie met Total Costs of Ownership. De methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.

Afbeelding-levenscyclus-van-gebouwen-W/E-adviseurs-TKI-KIEM

Het TKI-KIEM consortium bestaat uit een breed aantal organisaties:

 

Onderzoekspartners: TUD-Faculteit Bouwkunde, W/E adviseurs, SBK, IMd Raadgevend Ingenieurs

 

Bouwproductenindustrie: St Gobain/Raab-Karcher, Rockwool, CRH Europe-Sustainable Concrete Centre

 

Brancheorganisaties: Bouwen met Staal (Bms), Bond van Fabrikanten van Betonproducten, Nederlandse Vereniging Toelevering Bouw (NVTB), OnderhoudNL, Bond van Nederlandse Architecten, Aedes

 

Woningcorporaties: Portaal, De Alliantie, Ymere, GroenWest, Rochdale, Woonbron, Provides, WonenBreburg

 

Aannemers en onderhoudsbedrijven: Heijmans, Rutges Vernieuwt, Talen Vastgoedonderhoud, Hagemans, Smits Vastgoedonderhoud, Hurks, Willems Vastgoedonderhoud, Burgers van der Wal, Vastbouw, Van Wijk Vastgoedonderhoud, Weijman Vastgoedonderhoud

 

W/E adviseurs is penvoerder en coördinator van het project. Een klankbordgroep helpt het draagvlak te borgen. Leden zijn onder andere Ministerie BZK, RVO Bouwend Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. TKI-KIEM wordt mede gefinancierd vanuit TKI-EnerGO, de Topsector Energie en Gebouwde Omgeving.

 

Meer informatie?

Neem contact op met Erik Alsema van W/E adviseurs: 030 – 677 8761