PERSBERICHT – DPG nieuwe standaard integrale milieukwaliteit gebouwen

Foto TKI-KIEM case renovatie galerijwoning

Eindelijk verantwoord balanceren tussen energie- en materiaalbelasting

UTRECHT – DELFT, 29 augustus 2016 – Het TKI-KIEM consortium is er uit: Als het aan hen ligt, is de DPG de nieuwe standaard om de milieukwaliteit van gebouwen gedragen en objectief te evalueren. Ook de markt reageert enthousiast. DPG staat voor DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen en aggregeert de resultaten van energie-  en milieuprestatie. Door de combinatie kan er bij aanbestedingen, ontwerpen en onderhoudsscenario’s eindelijk een gezonde balans ontstaan tussen ‘energie’ en ‘materialen’ .

 

Arnout van het Schip, Talen VastgoedonderhoudArnout van het Schip, Senior Vastgoedadviseur Talen Vastgoedonderhoud: “De DPG indicator is een essentieel onderdeel voor de onderbouwing van het gekozen duurzame scenario. Als bonus heeft het een verbindend effect op de ketenpartners en de opdrachtgever.”

 

Ad Straub, Universitair Hoofddocent TU Delft: “De methode van de DPG is even eenvoudig als briljant. Het legt een helder verband tussen energiebesparing en de milieu-impact van gebruikte materialen in nieuwbouw, renovatie en onderhoud.”

 

DPG-methode legt basis voor integrale duurzaamheidsbeoordeling gebouwen

W/E adviseurs ontwikkelde met het TKI-KIEM consortium de methode, die de totale duurzaamheidsprestatie van een gebouw uitdrukt in één enkele indicator, de DPG. De rekenmethode is LCA gebaseerd en bouwt voort op de bestaande EPG (EnergiePrestatie Gebouwen) en MPG (Milieuprestatie Materialen Gebouwen). De methode aggregeert de resultaten hiervan op een consistente manier tot één enkele prestatie-indicator die de gehele levenscyclus van een gebouw beschouwt en dus energiegebruik én materiaalinzet meeneemt. Het TKI-KIEM consortium is te spreken over het wetenschappelijke fundament, de afstemming met huidige en verwachte regelgeving en niet in de laatste plaats de duidelijkheid die het biedt aan iedereen die met energiebesparing en milieubewust materiaalgebruik bezig is.

 

Voordelen DPG zichtbaar in praktijkcase

Renovatie galerijflat energie index en mpg scoreDe potentie van de DPG blijkt bijvoorbeeld in een van de pilots met een viertal renovatiescenario’s voor een jaren ‘60 flat. In alle vier scenario’s neemt de Energie-Index (een maat voor de energieprestatie van een bestaand gebouw) fors af door de basisrenovatie; de “dikke jas” presteert energetisch het beste. De MPG-score neemt met 15% toe bij de basisrenovatie, doordat nieuwe materialen toegevoegd en oude gebouwdelen voortijdig verwijderd zijn. De “dikke jas” heeft de hoogste MPG-score namelijk 34% hoger dan de huidige MPG. Maar welke renovatievariant levert nu de beste totale milieuscore? Met de twee afzonderlijke indicatoren EI en MPG is dit niet uit te maken.

Renovatie galerijflat dpg scoresDit is wel mogelijk met de DPG-scores. Daarmee worden de milieu-impacts van het energiegebruik en de materialen vergeleken en geaggregeerd tot 1 DPG getal. Zo krijgen we dus voor het eerst de totale milieu-impact over de levensduur van het gebouw in beeld. We zien nu dat variant “dikke jas” inderdaad de laagste totale milieu-impact (DPG = 2,89) heeft, ofwel, dit is vanuit milieuoogpunt de beste aanpak. Echter, de variant “basisrenovatie + PV” (3,03) ontloopt de ”dikke jas” weinig. Als we de kosten meenemen kan de variant met PV dus ook aantrekkelijk zijn. Toevoeging van 1,3 m2 PV panelen per woning, is voldoende om op eenzelfde DPG te komen als de “dikke jas”.

 

Zorgen over extra materiaalgebruik voorlopig niet nodig

In algemene zin zien we dat zorgen over het extra materiaalgebruik bij renovatie voorlopig niet nodig zijn: in elk onderzocht scenario compenseert de reductie in energie-gerelateerde impacts de toename in materiaal-gerelateerde impacts ruimschoots.

 

GPR_logo_GebouwNa succesvolle testfase, DPG binnenkort beschikbaar in GPR Gebouw

Illustratie: DPG = EPG+MPG in GPR GebouwGevoed door ervaringen van marktpartijen in KIEM-pilots met de DPG-indicator, is de methodiek zeer binnenkort voor alle licentiehouders beschikbaar in GPR Gebouw. Door energie en materiaal in samenhang te beschouwen, is het voor de gebruiker eenvoudiger om een plan op het gebied van duurzaamheid te optimaliseren. En dat zonder extra moeite, want we maken gebruik van de huidige energie- en milieuprestatieberekeningen.

 

 

Meer informatie

 

– EINDE

 

Download persbericht (.pdf 482 kB)

 

Contact

Johanna Quelle, marketing & communicatie W/E adviseurs

E quelle@w-e.nl | T 030 – 677 8772 | M 06 – 139 215 70

                              

Noot voor de redactie

TKI-KIEM ontwikkelde een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, ook in relatie met Total Costs of Ownership. W/E adviseurs was penvoerder en coördinator van het project. Een klankbordgroep hielp het draagvlak te borgen. Leden zijn onder andere Ministerie BZK, RVO, Bouwend Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. TKI-KIEM is mede gefinancierd vanuit TKI-EnerGO, de Topsector Energie en Gebouwde Omgeving. Meer informatie: tki-kiem.nl

Consortium

Onderzoekspartners TUD-Faculteit Bouwkunde, W/E adviseurs, SBK, IMd Raadgevend Ingenieurs
Bouwproductenindustrie en brancheorganisaties St Gobain/Raab-Karcher, Rockwool, CRH Europe-Sustainable Concrete Centre, Bouwen met Staal (BmS), Bond van Fabrikanten van Betonproducten, Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), OnderhoudNL, Bond Nederlandse Architecten (BNA), Aedes
Woningcorporaties Portaal, De Alliantie, Ymere, GroenWest, Rochdale, Woonbron, Provides, WonenBreburg
Bouw- en onderhoudsbedrijven Heijmans, Rutges Vernieuwt, Talen Vastgoedonderhoud, Hagemans, Smits Vastgoedonderhoud, Hurks, Willems Vastgoedonderhoud, Burgers van der Wal, Vastbouw, Van Wijk Vastgoedonderhoud, Weijman Vastgoedonderhoud

 

W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al bijna 4 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen & renoveren. Organisaties ondersteunen we van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt. Met onze cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie. Meer informatie: w-e.nl

Comments are closed.