• Afbeelding-2-kick-off-meeting-TKI-KIEM
  • Afbeelding-3-kick-off-meeting-TKI-KIEM

TKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, ook in relatie met Total Costs of Ownership. De methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.