Nieuwe methode DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG) in GPR Gebouw

DPG-index laat zien welke installatie- en bouwkundige keuzes onder de streep het meest duurzaam zijn

 

Utrecht, 10 oktober 2016 – Per direct is de nieuwe en veelbesproken DPG-index beschikbaar in GPR Gebouw 4.3. De index aggregeert de resultaten van de energie- en milieuprestatie tot één getal, dat uitsluitsel geeft over welke bouwkundige en installatietechnische keuzes onder de streep het meest duurzaam zijn. Door energie en materiaal in samenhang te beschouwen, is het voor gebruikers van GPR Gebouw eenvoudig een plan op duurzaamheid te optimaliseren. GPR Gebouw is het eerste en enige meetinstrument in Nederland, dat de DPG-methodiek geïntegreerd heeft.

DPG = Netto milieu-impact gebouw

Iedereen die serieus met duurzaam bouwen bezig is weet dat energie en materialen communicerende vaten zijn. Verdergaande energiebesparing betekent meer isolatie en/of meer installaties en dus meer milieubelasting door materiaalgebruik. Is dat wel goed voor het milieu? De DPG laat zien welke installatie- en bouwkundige keuzes onder de streep het meest duurzaam zijn over de levenscyclus van een gebouw. Een voorbeeld: dikkere isolatie levert energiebesparing op in de gebruiksfase, maar leidt ook tot meer materiaalgebruik in de bouwfase. Tot nu toe was het onmogelijk om de netto milieu-impact daarvan te zien. De DPG geeft dit inzicht wel.

GPR Gebouw eerste meetinstrument met DPG

gpr_logo_gebouwGebruikers van GPR Gebouw hebben de primeur en kunnen als eerste de voordelen van de DPG benutten. De nieuwe meetmethode biedt gebruikers nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld gemeenten die bij nieuwbouw vragen om een hoge GPR-score op ieder thema, en zien dat hoge prestaties op energie vaak gepaard gaan met lagere scores op milieu. Of ontwikkelaars van vernieuwende energieconcepten (BENG, NOM) die de milieu-impact van het materiaalgebruik integraal kunnen gaan meenemen.

Met de introductie van de DPG in GPR Gebouw hoeft er geen keuze meer gemaakt te worden tussen óf een goede energiescore óf een goede milieuscore: De vraag of het wel of niet goed is voor het milieu wordt eindelijk echt beantwoord. De DPG methode toont milieueffecten van energie- en materiaalgebruik in dezelfde eenheid. Zo komt de totale milieubelasting van een gebouw over zijn gehele levensduur in beeld. En is een goede afweging tussen opties voor optimalisatie van een ontwerp of verduurzaming van een gebouw binnen handbereik.

resultaatweergave-gpr-gebouw-normaal-en-met-dpg

klik om te vergroten

Achtergrond van de DPG-methodiek

W/E adviseurs ontwikkelde met het TKI-KIEM consortium de methode, die de totale duurzaamheidsprestatie van een gebouw uitdrukt in één enkele indicator, de DPG. De rekenmethode is LCA gebaseerd en bouwt voort op de bestaande EPG (Energieprestatie Gebouwen) en MPG (Milieuprestatie Materialen Gebouwen). Het TKI-KIEM consortium is te spreken over het wetenschappelijke fundament, de afstemming met huidige en verwachte regelgeving en niet in de laatste plaats de duidelijkheid die het biedt aan iedereen die bezig is met energiebesparing en milieubewust materiaalgebruik. De paper ‘Integration of Energy and Material Performance of Buildings: I=E+M’ heeft op de internationale  SBE16 Tallinn & Helsinki Conference het ‘Best Paper Certificate’ gekregen. Meer informatie: tki-kiem.nl

 

– EINDE

Download bericht (.pdf 503kB)

 

Comments are closed.