TKI-KIEM methode bijna gebruiksklaar

Het TKI-KIEM project verloopt volgens planning. Eind dit jaar zal de nieuwe methodiek om energie- en milieueffecten van gebouwen op een gelijkmatige manier te bepalen en dus de integrale milieukwaliteit van het gebouw te bepalen gebruiksklaar zijn. In het voorjaar 2015 zal de methode geïmplementeerd worden in een bètaversie van GPR Gebouw. In een drietal geselecteerde pilotprojecten van woningcorporaties de Alliantie, Portaal en GroenWest en in samenwerking met de deelnemende onderhoudsbedrijven wordt de methode met GPR Gebouw getest.

Daarnaast is ook nieuwe schattingsmethode ontwikkeld om materialen in draagconstructies van een nieuw gebouw makkelijk in te kunnen schatten, die eveneens in het voorjaar beschikbaar komt.

Comments are closed.