PERSBERICHT: DPG-methode geeft antwoord met één impactscore voor totale milieukwaliteit

Voor een goede balans tussen energie- en materiaalgebruik in een gebouw.

UTRECHT – DELFT, 16 april 2015 – Het TKI-KIEM consortium presenteert een nieuwe rekenmethode die energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal evalueert. Deze methodiek kreeg de naam DPG, wat staat voor DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen en is opgesteld door het omvangrijke consortium. De methode is ingebouwd in GPR Gebouw en wordt tot najaar 2015 door de partners uitgebreid getest in pilots, waarna de methode breed beschikbaar komt.

 

Introductie DPG-methode enthousiast ontvangen

Op 1 april presenteerde W/E op de TU Delft de nieuwe DPG-methode aan de stuurgroep, partners en klankbordgroep van het TKI-KIEM consortium. Aanwezigen zijn te spreken over het wetenschappelijke fundament en de afstemming met huidige en verwachte regelgeving. Ook de praktische indicator die beschikbaar is in GPR Gebouw is goed ontvangen.

 

Mic Barendsz Bouwen met StaalMic Barendsz, Bouwen met Staal: “Voor het eerst zitten we als beton-, hout- en staalbranches samen aan tafel om te werken aan het thema energie- en milieuprestatie. Dit is een positieve ontwikkeling die werd getriggerd door TKI-KIEM. Het is zondermeer een belangrijke stap naar meer samenwerking.”

 

DPG-methode legt basis voor integrale duurzaamheidsbeoordeling gebouwen

W/E adviseurs heeft met het TKI-KIEM consortium de methode ontwikkeld, die de totale duurzaamheidsprestatie van een gebouw uitdrukt in één enkele indicator, de DPG. De rekenmethode is LCA gebaseerd, bouwt voort op de bestaande EPG (EnergiePrestatie Gebouwen) en MPG (Milieuprestatie Materialen Gebouwen) en aggregeert de resultaten hiervan op een consistente manier tot één enkele prestatie-indicator die de gehele levenscyclus van een gebouw beschouwd en dus energiegebruik én materiaalinzet meeneemt. Lees samenvatting DPG-methode

 

Eerste testresultaten tevredenstellend

De nieuwe methode is ingebouwd in een speciale versie van GPR Gebouw en wordt momenteel getest door projectpartners in een scala van praktijkvoorbeelden. 1 april zijn de eerste inspirerende  resultaten van verkennende berekeningen gepresenteerd door Smits Vastgoedzorg. In de pilots gaan marktpartijen nu aan de slag met de DPG-indicator in GPR Gebouw. Maar ook GPR Onderhoud en de TCO-methodiek zijn hulpmiddelen in een aantal representatieve praktijksituaties. Optimalisatievraagstukken die door de partners worden uitgewerkt variëren van portefeuilleniveau, via complexaanpakken  tot het doorrekenen van gedetailleerde onderhoud scenario’s voor gebouwen. Ook zal een aantal nieuwbouw- en Nul Op de Meter concepten met DPG de duurzaamheidsmaat genomen worden. Deelnemers aan de pilots zijn de corporaties Portaal, Groenwest en de Alliantie. Vanuit de bedrijven zijn Burgers van der Wal, Talen, Smits, Rutges, Weijman en Heijmans aan het werk.

20150401_101742

Projectafronding eind 2015

De pilots worden rond de zomer afgerond. Eind 2015 word het project afgerond en komt de geëvalueerde methode beschikbaar voor de markt.

 

Over TKI-KIEM

TKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, ook in relatie met Total Costs of Ownership. De methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen. Het TKI-KIEM consortium bestaat uit een breed aantal organisaties:

Onderzoekspartners TUD-Faculteit Bouwkunde, W/E adviseurs, SBK, IMd Raadgevend Ingenieurs
Bouwproductenindustrie
en brancheorganisaties
St Gobain/Raab-Karcher, Rockwool, CRH Europe-Sustainable Concrete Centre, Bouwen met Staal (BmS), Bond van Fabrikanten van Betonproducten, Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB), OnderhoudNL, Bond Nederlandse Architecten (BNA), Aedes
Corporaties Portaal, De Alliantie, Ymere, GroenWest, Rochdale, Woonbron, Provides, WonenBrebrug
Bouw- en onderhoudsbedrijven Heijmans, Rutges Vernieuwt, Talen, Hagemans, Smits, Hurks, Willems, Burgers van der Wal, Vastbouw, Van Wijk, Weijman

 

W/E adviseurs is penvoerder en coördinator van het project. Een klankbordgroep helpt het draagvlak te borgen. Leden zijn onder andere Ministerie BZK, RVO, Bouwend Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. TKI-KIEM wordt mede gefinancierd vanuit TKI-EnerGO, de Topsector Energie en Gebouwde Omgeving. Ga voor meer informatie naar http://tki-kiem.nl/.

 

– EINDE

Download persbericht .pdf (528kB)

 

Contact

Johanna Quelle

marketing & communicatie

E quelle@w-e.nl | T 030 – 677 8772 | M 06 – 139 215 70

                              

Noot voor de redactie:

W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al ruim 3 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen & renoveren. Organisaties ondersteunen we van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt. Met onze cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie. Meer informatie: www.w-e.nl

Comments are closed.