Sinds de kick-off in februari zijn er een aantal partijen aan de slag gegaan. Er wordt door TU Delft, IMd, BmS, CRH, W/E adviseurs en andere partijen gewerkt aan de evaluatiemethodiek, verbetering van de database en aan een model voor materiaalhoeveelheden in de constructiedelen (WP1-4). In deze informatiebijeenkomst worden de consortiumpartijen en de klankbordgroep geïnformeerd… Continue reading →