Project bijeenkomst


Evenementgegevens


In de laatste maanden is flink doorgewerkt om de KIEM methode voor integrale beoordeling van energie- en milieuprestaties verder te ontwikkelen en in te bouwen in GPR Gebouw. Een speciale testversie van GPR Gebouw met de KIEM-indicator is inmiddels beschikbaar voor deelnemers in TKI KIEM. Verder is een model voor de materialen in de draagconstructie van een gebouw in nauwe samenwerking met de staal-, beton- en houtbranche verder doorontwikkeld. In overleg met deelnemende corporaties en bouwbedrijven zijn de eerste 4 pilots geselecteerd waar de integrale beoordelingsmethodiek zal worden getest in renovatie- en onderhoudsprojecten.

 

Over deze en de komende ontwikkelingen willen we KIEM-consortiumleden en leden van de klankbordgroep nader informeren.

Locatie: TU Delft, Faculteit Bouwkunde

 

Voorlopig programma:

10.00-12.00 Overzicht TKI KIEM voortgang m.b.t methodiek, NMD database, constructie, GPR Gebouw en pilotprojecten

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Werksessie voor WP7 Pilotprojecten (parallelsessie)

13.00-15.00 Werksessie voor WP1-6 Methodiekontwikkeling en Instrumenten (parallelsessie)