Fase 1 gestart

Inmiddels is fase 1 gestart waarbij de gecombineerde methodiek voor EPG en MPG wordt ontwikkeld, de structuur van de milieudatabase onder de loep wordt genomen en een verbeterde schattingsmethode voor constructiematerialen wordt uitgewerkt. De eerste resultaten zullen in juni worden besproken met de Klankbordgroep. in de tweede helft van 2014 zullen onderhoudsbedrijven en corporaties aan de slag gaan met de verbeterde methodes. Meer informatie? Neem contact op met Erik Alsema, 030 – 677 8761

Comments are closed.